Skaldino XL nošenec 4 roky, 97 cm, 15 kg

Skaldino XL nošenec 4 roky, 97 cm, 15 kg